Моята количка

Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
Продължи с пазаруването

Кой замърсява повече околната среда?

Кой замърсява повече околната среда?

С навлизането на електромобилите, съвсем логично започнаха да се появяват и много митове около тях. Новите технологии, карат много хора да се чувстват некомфортно, всъщност най-вероятно корен на този проблем е страхът ни към непознатото. Процесът на адаптация, представлява регулярно оборване на грешно представена информация, която е довела и до грешни схващания. 

Митът с който ще се занимаваме в настоящата статия е: “По-екологични ли са наистина електромобилите, спрямо конвенционалните автомобили?”

За да оценим влиянието на превозните средства към околната среда, трябва да отбележим, че има две категории на замърсяване: замърсяване от директни емисии и замърсяване през целия експлоатационен цикъл.

Директните емисии се изпускат през ауспуха, чрез изпаряване от горивната система и по време на процеса на зареждане. Директните емисии включват замърсители, образуващи смог (като азотни оксиди), други замърсители, вредни за човешкото здраве, и парникови газове (ПГ), главно въглероден диоксид. Изхождайки от определението за директни емисии, отбелязваме категорична победа за електромобилите. На всеки е пределно ясно, че електрическите превозни средства (ЕПС) не отделят никакви вредни емисии при използване, за разлика от автомобилите задвижвани от дизелови или бензинови двигатели. Разбира се, това не означава, че когато използвате вашето ЕПС не замърсявате околната среда по никакъв начин. Нека разгледаме, какво показват фактите за замърсяването през целия експлоатационен цикъл.

Замърсяването за целия експлоатационен цикъл включва всички вредни емисии отделяни при производството, употребата, рециклирането и снабдяването с енергия на превозното средство. Тук нещата са по-изравнени. При производството на един електромобил, и на автомобил с ДВГ (двигател с вътрешно горене) се отделят приблизително еднакви количества въглероден диоксид, като при добавяне на емисиите за производство на батерията на електромобила, дори везната се накланя и дава предимство на конвенционалните автомобили. В зависимост от големината на батерията, разликата става дори по-голяма в някои случаи.

По-горе сме написали, че ЕПС не отделят вредни емисии при директна употреба (нямат ауспух, от който излизат изпарения), но за да сме максимално точни, трябва да погледнем и количеството отделени вредни емисии при производството на електричеството, което е необходимо за задвижването на електрическия мотор. Представянето на тези показатели, подобно на данните за производство е изключително трудно, поради огромната вариативност.

В двадесет и първи век, както знаем има различни методи за производство на електрическа енергия, и в зависимост от географското положение и политиката на конкретната държава, вариантите се редуцират до няколко, като в повечето случаи имаме един основен източник на енергия. Ако живеете в страна в която производството на електричество е в по-голямата си част “зелено”, то електромобилът ви ще бъде многократно по-екологичен в сравнение с конвенционален автомобил.

Ако обаче нещата не стоят по този начин, и за производството на електричество е необходимо отделяне на голямо количество вредни емисии, то електромобилът може да бъде по-ефективен само ако гледаме на сравнението в по-голям времеви отрязък. Честно казано, дори при най-лошите възможни ситуации, погледнато в перспектива електрическите превозни средства винаги са по-добрия вариант. В кратък период е възможно почти да няма разлика (1-3 години), но при използване над 3 години, цифрите започват да показват различни неща. 

Производството на горива, транспортирането им до станциите и отделянето на вредни газове от самите конвенционални автомобили в никакъв случай не може да бъде по-щадящо околната среда. 

Нека обобщим. Митът, че производството на електромобили е много по-замърсяващо околната среда е оспорим. В някои случаи на возила с по-големи батерии, може да се стигне до отделяне на по-големи количества вредни емисии, но не говорим за съществена разлика. 

Митът, че батериите замърсяват природата, след техния жизнен цикъл, също не е верен. Батериите се рециклират и използват в изграждането на станции или нови батерии.

Митът, че производството на електрическа енергия носи повече вреди от производството и употребата на горива също не е верен. Както вече споменахме, дори във възможно най-лошите сценарии, през целия си жизнен цикъл, едно ЕПС ще е почти два пъти по-екологично от конвенционален автомобил. 

Факт е, че основната задача на електромобилите е намаляване на вредните емисии. С увеличаването на броя на този тип превозни средства, несъмнено ще се увеличат и станциите, които непосредствено ще предлагат зареждане със слънчева, вятърна, водна или друг тип възобновяема енергия.

Точно както историята неведнъж ни е показвала - ще отнеме време докато фактите бъдат приети от по-голямата част от хората. В момента, стремежът ни да опровергаем всичко ново, комбиниран с интереси на стойност милиарди долари, ще продължи да всява смут и въпроси, но данните са достатъчно ясни и лесни за разбиране, особено ако човек иска да ги научи.